Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ΘΕΡΜΟΔΟΜΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και σε συνεργασία με την VIVA PAYMENTS (Ιδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος) έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια πληρωμών της Viva Payments μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της www.vivapayments.com.